welcome.choixanh.net

Chính sách hoa hồng dành cho nhân viên xuất sắc

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 8279 | Cật nhập lần cuối: 3/17/2016 4:23:14 PM | RSS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

CHÍNH SÁCH HOA HỒNG

DÀNH CHO NHÂN VIÊN XUẤT SẮC

Nhân viên làm việc cho công ty đạt hiệu quả công việc cao và muốn gắn kết lâu dài với công ty, công ty tạo điều kiện cho nhân viên có 1 sự nghiệp phát triển bền vững với công ty.

Điều kiện:

 • Mỗi tháng có trên 15 hợp đồng hoặc giá trị hợp đồng trên 18.000.000 VNĐ
 • Có tối thiểu 1 nhân viên trong nhóm
 • Là nhân viên chính thức của công ty
 • Trong 1 quý phải đạt từ 45 hợp đồng trở lên
 • Thành thạo các chức năng của sản phẩm
 • Đã làm việc cho công ty trên 2 năm
Hạng mục
Ghi chú
1Hợp đồngSử dụng hợp đồng của công ty, thông tin của công ty trên hợp đồng, được phép thêm số 01 điện thoại vào hợp đồng, 01 email vào hợp đồng.
2Hoá đơnHoá đơn chi phí 3% nộp cho quỹ công ty
3Máy móc làm việc, bàn ghếSử dụng máy móc của công ty
4Giá bán sản phẩm web trọn gói500.000
5Thông tin thiết kế webThông tin công ty
6Giá bán hosting50%
7Chi phí hàng tháng

3.000.000 (Cho phép tối đa 2 nhân viên làm việc)

Công thức chung:

1. Khách hàng mới:

 • Nhân viên xuất sắc = Doanh số - (Số hợp đồng * 500.000) - 3.000.000
 • Nhân viên công ty = (Doanh số - (Số hợp đồng * 200.000) ) * Tỷ lệ hoa hồng

2. Khách hàng duy trì:

a. Khách hàng mới phát triển:

 • Nhân viên xuất sắc = (Giá trị hợp đồng - 200.000 ) * 0.45
 • Nhân viên công ty = (Giá trị hợp đồng - 200.000 ) * Tỷ lệ hoa hồng

b. Khách hàng cũ:

 • Nhân viên xuất sắc = (Giá trị hợp đồng - 200.000 ) * 0.45
 • Nhân viên công ty = (Giá trị hợp đồng - 200.000 ) * Tỷ lệ hoa hồng

Hỗ trợ nhân viên: Giống hỗ trợ đại lý, những gì làm không được thì gửi yêu cầu, hạng mục nào tính phí sẽ được thông báo trước.

Ngày 26/02/2014

Giám đốc



Vũ Thị Đào