welcome.choixanh.net
Tuyển dụng by 2/19/2014 10:33:06 AM

Tuyển dụng

Chúng tôi là công ty hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực thiết kế web và lĩnh vực liên quan.

Chúng tôi luôn chào đón sự gia nhập của những ứng viên xuất sắc, kể cả khi chúng tôi không có nhu cầu tuyển dụng.

Tại Chồi Xanh, chúng tôi xây dựng 1 văn hóa doanh nghiệp riêng để mỗi ứng viên có thể phát triển và khẳng định bãn lĩnh của mỗi nhân viên trong tổ chức.

Chúng tôi mong muốn các bạn cần tìm hiểu các văn bản tại website này 1 cách kỹ lưỡng trước khi đến nộp hồ sơ.