welcome.choixanh.net

Chính sách tiền lương và thưởng bộ phận gián tiếp

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 26377 | Cật nhập lần cuối: 5/22/2024 2:57:04 PM | RSS

CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG & HOA HỒNG

BỘ PHẬN GIÁN TIẾP

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

 • Phòng kỹ thuật : coder, layout và design
 • Phòng hành chính: cs, tiếp tân
 • Nhân viên bộ phận kế toán

I. CHÍNH SÁCH LƯƠNG

1. Chế độ lương:

Nhân viên được hưởng lương chính theo Hợp đồng lao động ký kết, các mức lương theo hợp đồng sẽ là căn cứ để Công ty tính khoản tiền đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Thu nhập của nhân viên bao gồm:

 • Lương cơ bản (*) + Phụ cấp (**) + Thưởng theo chỉ tiêu (***) + Hoa hồng bán hàng (****)

(*) Nhân viên được tính lương kể từ ngày được công bố chính thức trên website của công ty

(**) Phụ cấp chỉ dành cho nhân viên chính thức

(***) Thưởng chỉ dành cho nhân viên có thời gian làm việc trên 1 năm

(****) Hoa hồng bán hàng theo công bố tại phòng kinh doanh

- Hoa hồng bán hàng trực tiếp và tự tìm kiếm khách hàng (theo công bố tại phòng kinh doanh)

ĐVT: VNĐ

BỘ PHẬN KINH DOANH - NHÂN VIÊN LÀM VIỆC TẠI VĂN PHÒNG.

DOANH SỐ BÁN HÀNG VÀ DUY TRÌ

TRONG ĐÓ, DOANH SỐ ĐẠI LÝ, CỘNG TÁC VIÊN

HOA HỒNG

<3.000.000

15%(*****)

3.000.000 < 5.000.000

20%

5.000.000 < 8.000.000

23%

8.000.000 < 15.000.000

28%
15.000.000 >28.000.000

32%

>25.000.000

38%

(*****) Nhân viên kinh doanh không có hoa hồng này

- Hoa hồng từ hợp đồng chỉ định, hợp đồng hỗ trợ của nhân viên kinh doanh khác

ĐVT: VNĐ

BỘ PHẬN GIÁN TIẾP - HOA HỒNG VÀ THU NHẬP TĂNG THÊM TỪ HỢP ĐỒNG ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH

DOANH SỐ BÁN HÀNG VÀ DUY TRÌ

TRONG ĐÓ, DOANH SỐ ĐẠI LÝ, CỘNG TÁC VIÊN

HOA HỒNG

<5.000.000

7%
5.000.000 >20.000.000

10%

>20.000.000

12%

Hoa hồng được phân bổ như sau: Nhân viên giao dịch 50%, nhân viên ký và thanh lý hợp đồng 50%

 • Hợp đồng do công ty chỉ định
 • Hợp đồng hỗ trợ nhân viên kinh doanh khác

2. Thanh toán lương:

2.1 Nhân viên thử việc, học việc:

 • Thời gian thử việc, nhân viên xin nghỉ hoặc tự ý nghỉ việc, không được trả lương.
 • Lương thử việc là 70% lương chính thức, công ty trả lương thử việc sau khi nhân viên hoàn thành thử việc.
 • Những nhân viên chưa đủ tiêu chuẩn tuyển dụng của công ty nhưng muốn học việc, có thể được công ty đào tạo, và trong thời gian đào tạo, có thể không được trả lương.

2.2 Nhân viên chính thức:

 • Lương được thanh toán 2 lần, lần 1 vào ngày 20 đến 25 của tháng, lần 2 vào ngày 5 đến 10 của tháng tiếp theo.
 • Trong kỳ tính lương, nếu nhân viên nghỉ trên 06 ngày, lương kỳ đó sẽ được tính cho kỳ tiếp theo.
 • Nghỉ có phép 12 ngày làm việc trong tháng hoặc nghỉ không phép trên 06 ngày làm việc, tháng đó không được tính lương, phụ cấp và mọi chế độ, sẽ được tính trong tháng tiếp theo sau khi nhận các biện pháp kỷ luật của công ty, trong các biện pháp kỷ luật sẽ bị trừ lương nếu gây thiệt hại cho công ty. (kể cả lễ, phép năm, chủ nhật).
 • Nhân viên làm việc ở nhà vẫn được hưởng 70% số lương chính thức, không có phụ cấp cho nhân viên làm việc ở nhà, mọi chi phí làm việc ở nhà nhân viên tự chịu trách nhiệm.
 • Được ký hợp đồng lao động, mua bảo hiểm và các chế độ theo luật định.
 • Được hưởng các chế độ phụ cấp, cụ thể:
  • Tiền xăng (500.000 VND, trường hợp sử dụng phương tiện cá nhân phục vụ cho công việc).
  • Điện thoại (được công ty nộp vào điện thoại, tối đa 200.000 VND / tháng).
  • Tiền ăn (360.000 VND).
  • Làm việc ngoài giờ do nhu cầu công việc: 2 x Lương cơ bản

II. CHẾ ĐỘ THƯỞNG, PHỤ CẤP:

1. Tuỳ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty và thành tích lao động của mỗi nhân viên.

 • Công ty không cam kết 1 khoản thưởng cố định cho nhân viên, mỗi thời điểm hoặc chiến dịch sẽ có thông báo cụ thể.
 • Các dịp lễ, tết, ngày nghỉ theo luật định: Công ty không cam kết số tiền thưởng, tiền thưởng nế có sẽ được thông báo cụ thể.
 • Các khoản thưởng sẽ tùy thuộc vào thành tích của cá nhân, mỗi cá nhân sẽ có mức thưởng khác nhau.
 • Thưởng: Các ngày lễ 30/04 và 01/05, 02/09 và tết trung thu, tết cổ truyền.
 • Thưởng cuối năm: Thưởng cuối năm vào tết cổ truyền, được công bố cụ thể vào thời điểm sau Lễ Giáng Sinh. Thông lệ chung là lương tháng 13, chỉ dành cho nhân viên đã làm việc trên 1 năm.
 • Quỹ khen thưởng 5% doanh số duy trì phòng kinh doanh, chỉ dành cho nhân viên đã làm việc trên 1 năm.

2. Các phụ cấp mang tính chất lương được ghi trong Hợp đồng lao động.

 • Phụ cấp trách nhiệm.
 • Phụ cấp tiền điện thoại, công tác phí.
 • Máy móc, trang thiết bị làm việc do công ty trang bị cho Nhân viên phải tự bảo quản. Trường hợp mất, hư hỏng do lỗi của Nhân viên thì Nhân viên phải bồi thường tuỳ theo mức độ lỗi và mức độ thiệt hại của tài sản.

3. Hoa hồng:

Áp dụng theo hoa hồng của phòng kinh doanh, mỗi nhân viên thuộc các bộ phận khác chỉ được phép bán tối đa 12 sản phẩm / năm.

- Khách hàng tự tìm kiếm, tự ký hợp đồng và thanh lý: 40%.

- Khách hàng mua thêm dịch vụ trong hệ thống: 20%.

III. BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, NGHỈ PHÉP

 • Nhân viên, trừ những người đang được hưởng chế độ hưu trí, mất sức do BHXH trả, khi được Công ty ký Hợp đồng lao động chính thức sẽ cùng Công ty đóng BHXH và BHYT và đựơc hưởng các chế độ.
 • Quỹ BHXH, BHYT do Công ty đóng 20% trên tổng lương theo thoả thuận và nhân viên đóng bằng 8.5% tiền lương theo Luật lao động hiện hành (cập nhật tháng 01/2013)
 • Nghỉ việc theo chế độ, BHXH trả lương.
 • Nghỉ phép:
  • Nghỉ có báo trước, có giấy phép vì lý do cá nhân; nghỉ vì lý do đi học/ đi thi không báo trước: Trừ vào phép năm. Nếu hết phép năm trừ 2x số thời gian nghỉ. Thời gian nghỉ tối đa được nhận lương : 06 ngày / lần nghỉ.
  • Nghỉ vì lý do sức khỏe có nhập viện: Bảo hiểm trả lương.
  • Nghỉ vì lý do sức khỏe không nhập viện; nghỉ vì lý do đi học/ đi thi, có báo trước: Trừ vào phép năm. Nếu hết phép năm trừ 1x số thời gian nghỉ.
  • Lưu ý chung: Trừ trường hợp nghỉ có báo trước, các trường hợp nghỉ đột xuất, phải luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng và các yêu cầu của công ty.
 • Nghỉ liên tục 6 ngày mà không có lý do báo trước cho công ty: Công ty sẽ cân nhắc khả năng hợp tác với nhân viên hoặc đưa ra biện pháp kỷ luật phù hợp.
 • Để đảm bảo quyền lợi của mình, nhân viên có quyền tham gia hoặc không tham gia BHYT và BHXH.

IV. CHÍNH SÁCH HỢP TÁC LÂU DÀI

- Qũy thưởng theo chỉ tiêu của các nhân viên gián tiếp là 5% hoa hồng của toàn bộ phòng kinh doanh, quỹ do trưởng bộ phận phân bổ cho các nhân viên gián tiếp.

Ngày 28/11/2013

Giám đốc

Vũ Thị Đào