welcome.choixanh.net

Chính sách tiền lương và hoa hồng bộ phận kinh doanh trực tiếp

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 216909 | Cật nhập lần cuối: 6/19/2024 10:37:25 AM | RSS

CHÍNH SÁCH HOA HỒNG

NHÂN VIÊN KINH DOANH TRỰC TIẾP

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

 • Nhân viên phòng kinh doanh, làm việc trực tiếp với khách hàng.

I CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG

1. Chế độ lương:

 • Nhân viên được hưởng lương chính theo hợp đồng lao động ký kết, các mức lương theo hợp đồng sẽ là căn cứ để công ty tính khoản tiền đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
 • Nhân viên được hưởng lương theo một trong những quy định sau:

Lương + Thưởng căn cứ vào doanh số bán hàng

(*) Nhân viên được tính lương kể từ ngày được công bố chính thức.

2. Thanh toán lương:

Nhân viên thử việc, học việc:

 • Thời gian học việc và thử việc, nhân viên xin nghỉ hoặc tự ý nghỉ việc, không được trả lương.
 • Nhân viên xin nghỉ việc và đã có doanh số bán hàng cá nhân, công ty sẽ trả 1 phần hoa hồng theo kết quả thực tế, do trưởng nhóm kinh doanh quy định.

Lưu ý: những nhân viên chưa được ký hợp đồng lao động chính thức thì được xem là nhân viên thử việc học việc.

Nhân viên chính thức:

 • Lương được thanh toán 2 lần, lần 1 vào ngày 20 đến 25 của tháng, lần 2 vào ngày 5 đến ngày 10 của tháng tiếp theo, thời gian trễ hẹn trả lương theo yêu cầu của phòng kinh doanh.
 • Trong kỳ tính lương, nếu nhân viên nghỉ trên 06 ngày lương kỳ đó sẽ được tính cho kỳ tiếp theo.
 • Nghỉ có phép 20 ngày trong tháng hoặc nghỉ không phép trên 10 ngày, tháng đó không được tính lương. (kể cả lễ, phép năm, chủ nhật)
 • Được ký hợp đồng lao động, mua bảo hiểm và các chế độ theo luật định.
 • Được hưởng chế độ phụ cấp.

II CHẾ ĐỘ THƯỞNG, PHỤ CẤP

Nguyên tắc khen thưởng

 • Tùy thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty và thành tích lao động của mỗi nhân viên.
 • Công ty không cam kết 1 khoản thưởng cố định cho nhân viên, mỗi thời điểm hoặc chiến dịch sẽ có thông báo cụ thể.
 • Các dịp lễ, tết, ngày nghỉ theo quy định: công ty không cam kết số tiền thưởng, tiền thưởng nếu có sẽ được thông báo cụ thể.
 • Các khoản thưởng sẽ tùy thuộc vào thành tích của cá nhân, mỗi cá nhân sẽ có mức thưởng khác nhau.

Các phụ cấp mang tính chất lương được ghi trong Hợp đồng lao đồng

 • Phụ cấp trách nhiệm.
 • Phụ cấp tiền điện thoại, công tác phí.
 • Máy móc, trang thiết bị làm việc do công ty trang bị cho nhân viên phải tự bảo quản. Trường hợp mất, hư hỏng do lỗi nhân viên thì nhân viên phải bồi thường tùy theo mức độ lỗi và mức độ thiệt hại của tài sản.

Hoa hồng:

 • Thời điểm được tính hoa hồng: ngay sau khi thanh lý hợp đồng, đã xuất hóa đơn cho khách hàng (nếu khách hàng yêu cầu), đã thu đủ toàn bộ số tiền theo hợp đồng hoặc phần hoa hồng sẽ bị trừ đi phần khách hàng còn thiếu lại khi đã thanh lý hợp đồng.

Lưu ý: chỉ được nhận hoa hồng sau khi thanh lý hợp đồng.

 • Khách hàng đã thanh toán/đặt cọc nhưng không nộp tiền trong thời gian 72h kể từ thời điểm khách hàng thanh toán, nhân viên không được nhận hoa hồng và mọi chế độ của hợp đồng đó.
 • Hợp đồng sau 30 ngày không có yêu cầu chỉnh sửa mà chưa thanh lý, phải liên hệ với khách để hủy hợp đồng.
 • Tất cả việc nộp tiền của nhân viên phải nộp bằng tiền mặt, đúng và đủ số tiền trên hợp đồng, có phiếu thu nội bộ của nhân viên kế toán.
 • Sau 90 ngày mà không thanh lý hoặc hủy hợp đồng, không được nhận mọi chế độ.
 • Doanh số do hủy hợp đồng: trừ vào doanh số tháng đó của ngày thứ 90 của hợp đồng hoặc ngày công bố hủy hợp đồng.
 • Hợp đồng sau khi đã thanh lý và xuất hóa đơn cho khách, chậm nhất 72h NVKD phải nộp tiền về cho kế toán, nếu sau 72h không nộp, NVKD phải đền 20% giá trị hợp đồng.

Hoa hồng căn cứ vào doanh số bán hàng:

BẢNG LƯƠNG VÀ HOA HỒNG CĂN CỨ VÀO DOANH SỐ BÁN HÀNG

BỘ PHẬN KINH DOANH

GHI CHÚ

DOANH SỐ

HOA HỒNG (%)

LƯƠNG (VNĐ)

< 3.000.000

Không có hoa hồng, 70% lương cơ bản

3.000.000 < 8.000.000

35

Hoa hồng 38%, 70% lương cơ bản

8.000.000 < 15.000.000

38

100% lương cơ bản

15.000.000 < 20.000.000

40

20.000.000 < 28.000.000

42

Đạt mức thưởng doanh số 1

>= 28.000.000

42

Đạt mức thưởng doanh số 2

Chế độ hoa hồng ưu đãi đặc biệt:

Khách hàng đang sử dụng dịch vụ của công ty khác: 80% doanh số, chỉ 1 sản phẩm/tháng, tối đa 6 sản phẩm/năm

 • Nhân viên kỹ thuật ký hợp đồng: 80% doanh số, chỉ 1 sản phẩm/tháng, 6 sản phẩm/năm.
 • Nếu khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ, nhân viên kinh doanh vẫn được hưởng hoa hồng duy trì theo thang hoa hồng trên, doanh số duy trì không được tính lương cơ bản.

Điều kiện chung:

 • Khách hàng do nhân viên tự tìm kiếm, không phải khách hàng chuyển từ nhân viên khác hoặc khách hàng hỗ trợ.
 • Thanh lý hợp đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

Chế độ khác:

 • Nhân viên kinh doanh sau khi hoàn thành học viên, trong 2-3 tháng đầu tiên sẽ được hỗ trợ tổng cộng 10 khách hàng hoặc 10 hợp đồng, tùy điều kiện nào đến trước.
 • Nhân viên thử việc phòng kinh doanh được hỗ trợ 1.500.000 VNĐ/tháng sau khi trưởng nhóm kinh doanh đồng ý tiếp nhận nhân viên.
 • Lưu ý: nhân viên kinh doanh có thể phải học việc, do trưởng nhóm kinh doanh quyết định.

Căn cứ phân định doanh số bán hàng:

Trường hợp có tranh chấp giữa các nhân viên, công ty ưu tiên như sau:

 • Ưu tiên cho nhân viên nhập khách hàng vào danh sách khách hàng trong hệ thống quản trị. Trường hợp khách hàng đăng ký, duy trì dịch vụ thì nhân viên này sẽ có hoa hồng duy trì.
 • Ưu tiên cho nhân viên chứng minh được quan hệ và giao dịch với khách hàng.
 • Ưu tiên cho nhân viên trực tiếp ký hợp đồng.

Phân chia hoa hồng cho nhân viên được hỗ trợ hợp đồng hoặc trong trường hợp có tranh chấp:

 • Nhân viên giao dịch: 45% hoa hồng hợp đồng
 • Nhân viên ký hợp đồng: 35% hoa hồng hợp đồng
 • Nhân viên thanh lý: 20% hoa hồng hợp đồng

Thông thường nhân viên ký hợp đồng chinh là nhân viên thanh lý. Nếu nhân viên ký hợp đồng không thanh lý được thì nhân viên giao dịch thanh lý. Trường hợp cả 2 nhân viên không thanh lý được hợp đồng, khách hàng chuyển về cho công ty và không có hoa hồng trong trường hợp này.

Khách hàng duy trì vẫn được tính cho nhân viên giao dịch.

Hủy hợp đồng:

 • Trường hợp khách hàng hủy hợp đồng mà lỗi không thuộc về công ty, nhân viên giao dịch phải thanh lý hợp đồng càng sớm càng tốt. Khách hàng phải thực hiện đầy đủ những cam kết trong hợp đồng.
 • Trường hợp khách hàng hủy hợp đồng mà lỗi thuộc về công ty, phải hoàn tiền lại cho khách hàng 100%, bộ phận nào vi phạm xử lý bộ phận đó.

III BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, NGHỈ PHÉP

 • Nhân viên, trừ những người đang được hưởng chế độ hưu trí, mất sức do BHXH trả, khi được công ty ký hợp đồng lao động chinh thức sẽ cùng công ty đóng BHXH, BHYT và được hưởng các chế độ.
 • Quỹ BHXH, BHYT do công ty đóng 20% trên tổng lương theo thỏa thuận và nhân viên đóng 8,5% tiền lương theo Luật lao động hiện hành (tùy theo Luật quy định)
 • Nghỉ việc theo chế độ BHXH trả lương.
 • Nghỉ phép:
 • Nghỉ có báo trước, có giấy phép vì lý do cá nhân; nghỉ vì lý do đi học/ đi thi không báo trước: trừ vào phép năm. Nếu hết phép năm trừ 2x số thời gian nghỉ. Thời gian nghỉ tối đa được nhận lương: 06 ngày /lần nghỉ.
 • Nghỉ vì lý do sức khẻo có nhập viện: Bảo hiểm trả lương.
 • Nghỉ vì lý do sức khẻo không nhập viện; nghỉ vì lý do đi học/đi thi, có báo trước: Trừ vào phép năm. Nếu hết phép năm trừ 1x số thời gian nghỉ.
 • Lưu ý chung: trừ trường hợp nghỉ có báo trước, các trường hợp đột xuất, phải luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng và các yêu cầu của công ty.
 • Nghỉ liên tục 30 ngày mà không có lý do báo trước cho công ty: công ty sẽ cân nhắc khả năng hợp tác với nhân viên hoặc đưa ra biện pháp kỷ luật phù hợp.
 • Để đảm bảo quyền lợi của mình, nhân viên có quyền tham gia hoặc không tham gia BHXH, BHYT.

VI CHÍNH SÁCH HỢP TÁC LÂU DÀI

Nhân viên làm việc chỉ nhận lương:

 • Khi có sự duy trì của khách hàng, nhân viên đó được tính vào doanh số bán hàng của tháng đó.
 • Nhân viên làm việc trên 5 năm, sau khi nghỉ việc khách hàng đó vẫn được tính hoa hồng cho nhân viên (nhân viên được xem là đại lý), xem chinh sách đại lý và điều kiện sau:
 • Phải có ngành nghề kinh doanh đến lĩnh vực thiết kế web, dịch vụ hosting, dịch vụ domain và các dịch vụ liên quan.
 • Phải có nhân viên chuyên chăm sóc khách hàng để đảm bảo duy trì.
 • Chỉ được duy trì dịch vụ cho các khách hàng mà nhân viên đã phục vụ trên 3 năm (có tối thiểu 2 năm duy trì và năm ký hợp đồng), những khách hàng phục vụ dưới 3 năm sẽ tự chuyển về công ty.
 • Trong thời gian làm việc và còn hưởng lương của công ty, nhân viên không được ký hợp đồng đại lý.

Trưởng nhóm:

 • Phụ cấp điện thoại 50.000 VNĐ/tháng/nhân viên.
 • Phụ cấp quản lý: Thưởng 7% doanh số của hệ thống nhân viên quản lý trực tiếp do nhân viên tự kiếm doanh số.

Trưởng phòng:

 • Phụ cấp điện thoại 200.000 VNĐ/tháng.
 • Phụ cấp quản lý: Thưởng 10% doanh số nhân viên quản lý trực tiếp của hệ thống do nhân viên tự kiếm doanh số, 3% nhân viên quản lý gián tiếp.

Ngày 10/03/2013

Giám đốc
Vũ Thị Đào


Lịch sử cập nhật:

- Lần 1: áp dụng đến ngày 30/06/2015

- Lần 2 (lần điều chỉnh đầu tiên) - Ngày 01/07/2015 : tăng hoa hồng của nhân viên kinh doanh thêm khoảng 3%, tùy vào thang doanh số