welcome.choixanh.net
Chào mừng gia nhập by 4/14/2016 11:18:58 AM

Chào mừng gia nhập

trangchu:h2;top:h3;bottom:h3;trai:h3;phai:h3;TrangDanhMuc:h2;TrangChiTiet:h1;Canonical:;SiteMap:0.1;-cauhinhseo-

Sau khi tìm hiểu các chính sách, quy định của Chồi Xanh Media, và tất nhiên là bạn đã qua vòng loại phỏng vấn, tại Chồi Xanh Media, bạn được chào đón như thế nào?

Bạn nhận được 1 thư mời nhận việc tại Chồi Xanh Media, trong thư mời có ghi rõ mức lương và vị trí công việc cũng nhưng người quản lý bạn.

Lưu ý: Chồi Xanh Media chỉ có các đợt đào tạo nhân viên tập trung, trong trường hợp tuyển hoặc tuyển thêm các nhân viên theo nhu cầu công việc, các nhân viên mới sẽ do nhân viên cũ hướng dẫn công việc.

Ngày làm việc đầu tiên?

Thêm 1 lần nữa, bạn tìm hiểu chính sách của công ty tại văn phòng làm việc của chúng tôi, lúc này, bạn có 1 bàn làm việc với máy vi tính, điện thoại. Bạn nên tìm hiểu trong vòng 1 ngày và hỏi các nhân viên cũ về quyền lợi của bạn.

Bắt đầu ngày làm việc thứ 2 như thế nào?

Tìm hiểu các sản phẩm chủ đạo của công ty thông qua hệ thống website

THIẾT KẾ WEB VÀ HOSTING

DU LỊCH, LỮ HÀNH

 • http://dangtinxehoi.com
 • http://pacifictravel.com.vn
 • http://pacifictravel.vn

VĂN PHÒNG VÀ GIẢI PHÁP VĂN PHÒNG

QUÀ TẶNG

NHÀ ĐẤT

 • http://sieuthinhapho.com

QUẢNG CÁO, RAO VẶT

 • http://sieuthiraovat.net

Hệ thống web của công ty đều có báo giá và hợp đồng, download về để coi chi tiết.

Bắt đầu ngày làm việc thứ 3 như thế nào?

Tìm hiểu cách quản trị hệ thống website khách hàng, thử tạo và bắt đầu quản trị 1 trang web. Bạn nên tìm hiểu trong 2 ngày.

 • Cách khai báo hệ thống: http://daily.huongdansudungweb.com
 • Cách quản trị website: http://huongdansudungweb.com

Ngày làm việc tiếp theo?

Ngày hôm nay đã là ngày thứ 4 bạn đã tìm hiểu các sản phẩm, dịch vụ của Chồi Xanh Media. Bạn sẽ có 1 lịch hẹn để làm việc trực tiếp với người quyết định vấn đề nhân sự tại doanh nghiệp trước khi bạn chính thức làm việc.

Và những ngày còn lại trong tuần làm việc đầu tiên?

Tìm hiểu các hệ thống hỗ trợ của công ty, mỗi trang đều có quản trị, phần này sẽ tìm hiểu sau. Tuy nhiên, các sản phẩm chủ đạo của công ty các bạn phải tìm hiểu kỹ lưỡng.

Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là con người, sự hợp tác, sự hỗ trợ... của những nhân viên đang làm việc. Hãy tìm hiểu kỹ lưỡng môi trường làm việc tại Chồi Xanh Media.

1. NHÓM NGÀNH THIẾT KẾ WEBSITE

HỆ THỐNG HỖ TRỢ NHÂN VIÊNHỆ THỐNG HỖ TRỢ KHÁCH HÀNGHỆ THỐNG HỖ TRỢ ĐẠI LÝ

Hỗ trợ nhân viên tìm hiểu chính sách

 • http://welcome.choixanh.net

Hệ thống quản trị nhân viên

 • http://staff.choixanh.net

Hệ thống email công ty

 • http://mail.choixanh.net

Thảo luận các vấn đề nội bộ

 • http://blog.choixanh.net

Chăm sóc khách hàng

 • http://cs.choixanh.net

Hỗ trợ khách hàng

 • http://support.choixanh.net

Công bố phiên bản web

 • http://helpdesk.choixanh.net

Hướng dẫn sử dụng web

 • http://huongdansudungweb.com

Chuyên trang công bố phần mềm seo

Công bố chính sách đại lý

 • http://daily.choixanh.net

Hướng dẫn đại lý sử dụng quản trị

 • http://daily.huongdansudungweb.com

2. Sản phẩm hỗ trợ khách hàng: nhắn tin

- Website chính thức: http://tongdainhantin.com

- Hệ thống quản trị : quantri.tongdainhantin.com

- Hệ thống quản trị khách hàng (khách hàng quản trị nội dung và thống kê) : client.tongdainhantin.com

3. Sản phẩm hỗ trợ khách hàng: mail marketing

- Website chính thức: http://mailmarketing.com.vn/

- Hệ thống quản trị : quantri.mailmarketing.com.vn

- Hệ thống quản trị khách hàng (khách hàng quản trị nội dung và thống kê) : client.mailmarketing.com.vn

4. Sản phẩm hỗ trợ khách hàng: nghiên cứu thị trường

- Website chính thức: http://nghiencuuthitruong.net/

- Hệ thống quản trị : quantri.nghiencuuthitruong.net

- Hệ thống quản trị khách hàng (khách hàng quản trị bảng câu hỏi và thống kê) : client.nghiencuuthitruong.net

- Hệ thống trang câu hỏi khách hàng gửi cho người trả lời : s.nghiencuuthitruong.net/tên-công-ty