welcome.choixanh.net

Chính sách duy trì khách hàng dành cho nhân viên nghỉ việc

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 4851 | Cật nhập lần cuối: 3/23/2023 2:58:28 AM | RSS

CHÍNH SÁCH DUY TRÌ KHÁCH HÀNG

DÀNH CHO NHÂN VIÊN NGHỈ VIỆC

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Những nhân viên đang còn làm việc cho công ty nhưng vì nhiều lý do, xin nghỉ việc và đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Nhân viên đã làm việc cho công ty trên 3 năm.
  • Nhân viên nghỉ việc có đơn xin thôi việc.
  • Nhân viên đã hoàn thành thanh toán mọi hỗ trợ của công ty.
  • Đã bàn giao khách hàng chưa hoàn thành đầy đủ các quyền và nghĩa vụ hợp đồng kinh tế với công ty.
  • Bàn giao lại máy móc, trang thiết bị làm việc, hợp đồng ... cho công ty.

II. NHÂN VIÊN TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ WEB

Quyền lợi:

  • Được ký hợp đồng đại lý và được hưởng mọi quyền lợi đại lý.
  • Đối với khách hàng mà nhân viên tự tìm kiếm được trong thời gian làm việc và đã phục vụ trên 3 năm, nhận hoa hồng với mức của đại lý nếu khách hàng duy trì dịch vụ.

III. NHÂN VIÊN KHÔNG PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ WEB

Quyền lợi:

  • Được chuyển những khách hàng mà nhân viên tự tìm kiếm được trong thời gian làm việc, tự thỏa thuận mức hoa hồng nếu khách hàng duy trì dịch vụ.

Ngày 19/02/2014

Giám đốc

Vũ Thị Đào