welcome.choixanh.net

Bảng ứng viên tự khai

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 3956 | Cật nhập: 2/21/2014 9:06:07 AM | RSS

Ứng viên nộp hồ sơ qua email, vui lòng tải tại đây

Bảng ứng viên tự khai

CÔNG TY TNHH TIN HỌC THIẾT BỊ VP HẠ LONG

Phòng 502 & 503, Tòa nhà Maritime Bank, 143 - 145 Phan Xích Long, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Website: www.choixanh.net

Tel: 08 351 789 7808 351 789 78 - Fax: 08 3517 2226

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 20...

ỨNG VIÊN TỰ KHAI

Vị trí dự tuyển:

Ngày có thể bắt đầu đi làm:

......./ ......./ 20.......

Loại hình công việc mong muốn :

[ ]Toàn thời gian tại văn phòng

[ ]Làm việc tại nhà

Thu nhập mong muốn:

- Lương:

- Thưởng:

I/ Thông tin chung:

Họ và tên ứng viên:

[ ]Nam [ ]Nữ Ngày sinh: ......./ ......./ .......

Nơi sinh:

Dân tộc:

Tôn giáo:

Chiều cao (cm):

Cân nặng (kg):

Tel (NR):

Tel (khác):

Mobile:

Email:

Nguyên quán:

Hộ khẩu thường trú:

Địa chỉ liên hệ:

CMND số:

Ngày cấp: ......./ ......./ .......

Nơi cấp:

Anh/Chị biết thông tin tuyển dụng của Cty qua: [ ]Báo chí [ ]Internet [ ]Người quen trong Cty [ ]Khác

Anh/Chị có khả năng đi công tác xa không?

[ ] Có, trong thời gian bao lâu?

[ ] Không, Vì sao?

Anh/Chị mong muốn Công ty mang lại điều gì cho Anh/ chị ngoài mức thu nhập anh chị mong muốn?

.

.

.

.

II/ Quá trình đào tạo:

1. Văn bằng, chứng chỉ đào tạo:

Tên Trường đào tạo

Tốt nghiệp năm

Thời gian theo học

Trình độ đào tạo/ Chuyên ngành đào tạo

Hệ đào tạo

Xếp loại

.

.

.

.

2. Ngoại ngữ và Tin học:

Tên Ngoại ngữ, phần mềm tin học có thể sử dụng

Mức độ sử dụng

Thành thạo

Bình thường

Yếu

.

.

III/ Năng lực làm việc:Trình bày chi tiết kiến thức, kỹ năng, năng lực và sở trường chuyên môn liên quan đến vị trí đăng ký tuyển dụng.

.

.

.

.

IV/ Kinh nghiệm làm việc và công tác:

Đề nghị liệt kê những kinh nghiệm làm việc của anh/chị trong năm năm trở lại đây bắt đầu từ công việc gần đây nhất. Anh/chị có thể đính thêm trang phụ nếu cần.

Tên công ty:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Tên người phụ trách trực tiếp cuối cùng gần đây nhất

Ngày tuyển vào làm

Số tiền được trả hoặc tiền lương

Từ

Đến

Bắt đầu:

Kết thúc:

Chức danh công việc cuối cùng của anh/chị:

.

Lý do thôi việc (cụ thể):

.

Liệt kê những việc anh/chị đã làm, nhiệm vụ đã thực hiện, kỹ năng đã sử dụng hoặc đã được học, những tiến bộ hoặc đề bạt trong thời gian anh/chị làm việc ở công ty này.

.

Tên Công ty:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Tên người phụ trách cuối cùng

Ngày tuyển vào làm

Số tiền được trả hoặc tiền lương

Từ

Đến

Bắt đầu

Kết thúc

Chức danh công việc cuối cùng của anh/chị:

.

Lý do thôi việc (cụ thể):

.

Liệt kê những việc anh/chị đã làm, nhiệm vụ đã thực hiện, kỹ năng đã sử dụng hoặc đã được học, những tiến bộ hoặc đề bạt trong thời gian anh/chị làm việc ở công ty này.

.

Tên công ty:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Tên người phụ trách cuối cùng

Ngày tuyển vào làm

Số tiền được trả hoặc tiền lương

Từ

Đến

Bắt đầu

Kết thúc

Chức danh công việc cuối cùng của anh/chị:

.

Lý do thôi việc (cụ thể):

.

Liệt kê những việc anh/chị đã làm, nhiệm vụ đã thực hiện, kỹ năng đã sử dụng hoặc đã được học, những tiến bộ hoặc đề bạt trong thời gian anh/chị làm việc ở công ty này.

.

V/ Nguồn kiểm tra:

Anh/Chị vui lòng nêu tên và địa chỉ của 02 người không phải là người thân trong gia đình có thể cung cấp thông tin về Anh/Chị cho Công ty.

1. Họ và tên:

Nghề nghiệp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Quan hệ:

Biết Anh/Chị được mấy năm?

2. Họ và tên:

Nghề nghiệp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Quan hệ:

Biết Anh/Chị được mấy năm?

Cảm ơn anh/chị đã hoàn tất nội dung tờ khai dữ liệu ứng viên. Nộp cho tiếp tân hoặc gửi vào info@choixanh.net.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)