welcome.choixanh.net

Quy định sử dụng tài sản công ty và tài sản cá nhân

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 14791 | Cật nhập lần cuối: 2/28/2024 10:39:46 AM | RSS

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG TY & CÁ NHÂN

1. Tài sản công ty:

Mọi nhân viên có trách nhiệm bảo quản tài sản của công ty, tất cả tài sản của công ty chỉ phục vụ cho mục đích công việc, nếu mất mát phải tự chịu trách nhiệm.

Trường hợp mất mát liên quan đến công việc bao gồm:

 • Mất mát do bị cướp giật, có tường trình với chính quyền địa phương.
 • Mất mát do bị tai nạn dẫn đến hư hỏng tài sản, có văn bản của cơ quan công an có thẩm quyền.

Trong các trường hợp trên, chính sách hỗ trợ của công ty như sau:

 • Nhân viên làm mất mát phải đền lại 1 tài sản tương tự cho công ty, trong trường hợp tài sản đó không còn bán trên thị trường, nhân viên phải thanh toán 50% giá trị tài sản tại thời điểm bàn giao.
 • Nếu hư hỏng có thể sửa chữa, công ty hỗ trợ 50% chi phí sửa chữa tài sản.
 • Lưu ý: công ty chỉ hỗ trợ tài sản của công ty.

2. Tài sản cá nhân:

Mọi người có trách nhiệm bảo vệ tài sản cá nhân của mình, nếu mất mát phải tự chịu trách nhiệm.

Trường hợp mà công ty đã cảnh báo và xảy ra mất mát thì tự chịu trách nhiệm.

Trường hợp mất mát tài sản cá nhân do phục vụ nhu cầu công việc của công ty mà công ty không thể trang bị cho nhân viên, có thể bao gồm:

 • Xe gắn máy cho việc gặp khách hàng của bộ phận phòng kinh doanh, bộ phận hỗ trợ khách hàng và bộ phận khác có gặp gỡ khách hàng trực tiếp.
 • Máy tính cá nhân phục vụ cho nhu cầu công việc.

Chính sách công ty hỗ trợ như sau:

 • Nhân viên phải trình báo cho chính quyền địa phương nơi xảy ra mất mát, nếu thời điểm xảy ra mất mát không thể trình báo, phải báo cho chính quyền địa phương sớm nhất.
 • Trong vòng 30 ngày làm việc, phải liên hệ với chính quyền địa phương để xác minh tài sản mất mát xem có tìm lại được không, nếu không tìm lại được, làm đề nghị hỗ trợ trình cho trưởng bộ phận ký duyệt và kèm theo các giấy tờ liên quan đến tài sản và thông báo của cơ quan công an có thẩm quyền.
 • Công ty xem xét, nếu hợp lý sẽ có chính sách hỗ trợ để nhân viên có thể mua tài sản tương tự (chỉ hỗ trợ tự mua), mức hỗ trợ tối đa 50% giá trị tài sản hoặc 2.000.000 VNĐ, tuỳ điều kiện nào đến trước.
 • Trường hợp mất mát một phần tài sản và có thể sửa chữa, công ty hỗ trợ 1 phần chi phí để phục hồi tài sản ở mức sử dụng được, mức hỗ trợ tối đa 50% giá trị sửa chữa hoặc 1.000.000 VNĐ tuỳ điều kiện nào đến trước. Việc sửa chữa phải được công ty xác minh trên báo giá của người sữa chữa.
 • Những trường hợp khác chưa được quy định tại văn bản này, nhân viên phải có trách nhiệm thông báo và được người quản lý xác nhận.

Giám đốc

Vũ Thị Đào