welcome.choixanh.net

Bảng mô tả công việc

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 30579 | Cật nhập lần cuối: 2/28/2024 11:12:43 AM | RSS

1. Bảng mô tả công việc của P.Giám Đốc

2. Bảng mô tả công việc của Trưởng nhóm kinh doanh

- Áp dụng: Các trưởng nhóm kinh doanh

- Báo cáo: P.Giám đốc công ty

- Quyền:

  • Tất cả các quyền của nhân viên kinh doanh
  • Quyết định nhân viên trong nhóm
  • Hoa hồng quản lý 5% doanh số nhóm (Không bao gồm daonh số bán hàng cá nhân)
  • Hỗ trợ tiền điện thoại của công ty

- Trách nhiệm:

  • Quản lý tốt nhân viên, hướng dẫn nhân viên làm việc