welcome.choixanh.net

Quy trình xử lý yêu cầu

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 9252 | Cật nhập: 11/30/2023 7:13:41 AM | RSS

Bước 1: Nhận yêu cầu từ khách hàng, phân tích kỹ lưỡng yêu cầu.

Bước 2: Nhân viên giao dịch đưa vào chương trình quản lý

Bước 3: Nhân viên giao dịch đợi quản lý duyệt và giao việc cho nhân viên xử lý cụ thể.

Bước 4: Nhân viên xử lý bắt đầu thực hiện công việc. Nhân viên giao dịch phối hợp với nhân viên xử lý để thực hiện yêu cầu với khách hàng.

Bước 5: Nhân viên giao dịch thông báo về tiến độ công việc cho khách hàng lấy thông tin từ nhân viên xử lý.

Bước 6: Nhân viên xử lý đợi phản hồi từ khách hàng, nếu có phát sinh mới, xử lý tiếp theo từ bước 1, nếu phát sinh liên quan đến vấn đề hiện tại, xử lý tiếp theo ở buớc 4.

Bước 7: Nhân viên giao dịch thông báo với khách hàng vấn đề đã được xử lý, nhân viên xử lý đóng câu hỏi.

Bạn cũng nên tìm hiểu: