welcome.choixanh.net

Quy trình tuyển dụng nhân viên

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 3186 | Cật nhập lần cuối: 1/4/2014 9:16:57 AM | RSS

1. Ứng viên đến văn phòng nộp hồ sơ trực tiếp và điền thông tin vào bảng ứng viên tự khai.

2. Người đề xuất tuyển dụng phỏng vấn lần 1.

3. Người quản lý phỏng vấn lần 2.

4. Ứng viên nhận được 1 thư mời làm việc trong đó quy định rõ mức lương, thời gian thử việc, địa điểm làm việc, người quản lý...

5. Công ty liên lạc với ứng viên qua điện thoại để xác nhận về công việc.

6. Ứng viên bắt đầu đến văn phòng và tìm hiểu mọi chế độ của công ty.

7. Ứng viên được đề xuất thử việc và được hưởng lương nhân viên thử việc.