welcome.choixanh.net

Quy trình kỷ luật nhân viên

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 3948 | Cật nhập lần cuối: 1/4/2014 8:58:59 AM | RSS

1. Người quản lý cảnh cáo bằng miệng.

2. Công ty cảnh cáo bằng văn bản.

3. Công ty cảnh cáo bằng không cho làm việc.

4. Công ty cảnh cáo bằng hình thức kỷ luật buộc thôi việc.

Lưu ý quan trọng:

  • Nếu bị kỷ luật buộc thôi việc, bạn không được nhận bất kỳ chế độ nào và có thể bị bồi thường.