welcome.choixanh.net

Quy trình giao dịch hợp đồng

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 3897 | Cật nhập: 11/30/2023 7:13:49 AM | RSS

Đầu tiên phải có thông tin khách hàng, hệ thống tự tạo hồ sơ giao dịch trong các trường hợp sau:

 1. Tạo giấy giới thiệu
 2. Tạo báo giá
 3. Tạo hợp đồng
 4. Tạo phiếu thu (kể cả chưa có hợp đồng)

Sau khi có mã hồ sơ giao dịch, nhân viên có thể:

 1. Tạo giấy giới thiệu
 2. Tạo báo giá
 3. Tạo hợp đồng
 4. Tạo phiếu thu
 5. Khai báo website cho khách hàng

Sau khi có hợp đồng, nhân viên có thể

 1. Tạo phụ lục
 2. Tạo nghiệm thu
 3. Tạo phiếu thu
 4. Thiết lập lịch trình chăm sóc khách hàng