welcome.choixanh.net

Quy trình đào tạo nhân viên

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 3545 | Cật nhập lần cuối: 1/4/2014 9:21:33 AM | RSS

Sau khi được nhận vào thử việc, các nhân viên thử việc và học việc sẽ theo chương trình đào tạo nhân viên của công ty.

Trong thời gian đào tạo, nhân viên sẽ có những kiến thức cơ bản về:

  1. Quy trình làm việc và xử lý công việc cơ bản bao gồm: Sử dụng máy móc trong văn phòng, xử lý sự cố liên quan đến máy văn phòng...
  2. Quy trình và nội quy sử dụng điện thoại, trả lời điện thoại.
  3. Quy trình và nội quy hỗ trợ khách hàng.
  4. Quy trình giao dịch hợp đồng, xử lý sự cố liên quan hợp đồng.