welcome.choixanh.net

Những lưu ý khi ra ngoài giao dịch

[ Điểm đánh giá5/5 ]6 người đã bình chọn
Xem: 2071 | Cật nhập: 11/30/2023 2:54:40 AM | RSS

Các lưu ý khi ra ngoài giao dịch (Đặc biệt các nhân viên mới hết sức lưu ý, làm sai phải hoàn toàn chịu trách nhiệm), mỗi nhân viên có 1 trọng trách là hoàn thiện công việc được giao. Trường hợp công việc được giao nằm ngoài khả năng xử lý, phải được hướng dẫn cụ thể các tình huống có thể xảy ra dẫn đến việc không thể hoàn thành được nhiệm vụ được giao.

Đa số mọi công việc đều đã được lên phương án trước với mục tiêu là hoàn thành được công việc được giao, tuy nhiên, một vài tình huống có thể xảy ra ảnh hưởng đến việc hoàn thành mục tiêu, cần được hướng dẫn cụ thể.

Mỗi nhân viên khi nhận nhiệm vụ, phải tự tính toán các vấn đề cơ bản và thấy trước được, như di chuyển từ văn phòng công ty đến văn phòng khách hàng, thời gian giờ cao điểm hoặc các tình huống bất trắc như nếu lấy điện thoại ra gọi cho khách hàng tại đoạn đường này, có thể nguy hiểm cho tính mạng và tài sản...

Mục tiêu là hoàn thành nhiệm vụ được giao, để phoàng ngừa các tình huống có thể dẫn đến việc không hoàn thành nhiệm vụ, các bạn lưu ý 1 số vấn đề sau:

1. Đưa theo điện thoại:

- Phải luôn đưa theo số điện thoại công ty đã cấp, trường hợp không có số điện thoại được cấp thì lấy số điện thoại của nhóm.

- Điện thoại phải nghe gọi được, còn đủ pin để có thể thực hiện được cuộc gọi.

- Phải lưu trữ số điện thoại của người giao việc.

- Phương tiện làm việc hoặc hỗ trợ theo yêu cầu của người giao việc.

2. Xử lý sự cố:

- Sự cố đã được hướng dẫn cụ thể, xử lý theo hướng dẫn.

- Khi xự cố nằm ngoài khả năng xử lý, bằng mọi cách phải liên hệ với người giao việc để đưa ra phương án xử lý.

- Trường hợp phát sinh và không liên hệ được với người giao việc, phải liên hệ với nhân viên cũ để hỏi phương án giải quyết.

- Không tự ý quyết định vấn đề khi không có sự đồng ý của người giao việc.

Xem bình luận

Sắp xếp