welcome.choixanh.net

Hướng dẫn sử dụng tổng đài điện thoại

[ Điểm đánh giá5/5 ]15 người đã bình chọn
Xem: 2320 | Cật nhập: 4/5/2016 10:03:23 AM | RSS

Mỗi nhân viên bắt buộc phải nhớ 3 số điện thoại sau

 • Số điện thoại văn phòng Âu Cơ: 08 3974 3179
 • Số điện thoại văn phòng Nguyễn Đình Chiểu: 08 3990 0884
 • Số Fax, hiện tại đặt tại văn phòng Âu Cơ: 08-3974 3990

Và quan trọng nhất, phải nhớ số điện thoại mà công ty cấp cho bạn

  Văn phòng Âu Cơ

  • Trang - 0 - 0938 052 079 - IP 51
  • Trí 103 - 0937 209 279 - IP 53
  • Tư 104 - 0934 158 005 - IP 54
  • Đào 106 - 090 540 9299 - IP 56
  • Sơn 107 - 0938 789 974 - IP 57
  • Đạt 108 - 0908 279 259 - IP 58
  • Thành 109 - 09865 234 79 - IP 59
  • Hạnh 110 - 0902 234 879 - IP 60
  • Trình 111 - 0902 879 259 - IP 61

  Văn phòng Nguyễn Đình Chiểu

  • Hà - 0 - 0949 666 895 - IP 11
  • Tuấn 103 - 0932 044 844 - IP 13
  • Ngọc 107 - 0906 777 010 - IP 17
  • Đạt 108 - 0938 895 479 - IP 18

  Trường hợp nhân viên mới, chưa có tên trong danh sách, yêu cầu tiếp tân vào cập nhật

  Cấu trúc trên ý nghĩa gì:

  Tên nhân viên - Số nội bộ - Số di động - IP cuối cùng của nhân viên

  Ví dụ:

  Trang - 0 - 0938 052 079 - IP 51

  Tên nhân viên: Trang

  Số nội bộ: 0

  Số di động: 0938052079

  IP máy tính làm việc: 192.168.1.51

  Muốn gọi nhanh vào di động cho Trang: Từ máy điện thoại bàn, nhấn *51

  Cách sử dụng điện thoại:

  Gọi cho người khác cùng văn phòng: nhấc máy & bấm số nội bộ

  Gọi ra ngoài: nhấc máy & bấm số 9, đợi 1 giây, rồi bấm số cần gọi

  Gọi nhanh văn phòng khác: nhấc máy & bấm *00 [ví dụ: bạn làm ở văn phòng Nguyễn Đình Chiểu, muốn gọi đến văn phòng Âu Cơ, thì nhấc máy lên và bấm *00]

  Gọi nhanh cho nhân viên khác: nhấc máy & bấm * và IP [ví dụ: Gọi nhanh cho chị Đào thì nhấc máy lên và bấm *56]

  Chuyển máy cho người khác máy điện thoại thường: Khi nghe điện thoại từ bên ngoài, muốn chuyển cho người khác thì bấm Flash, rồi bấm số nội bộ, rồi gác máy xuống [ví dụ: Bạn nhận cuộc gọi, nói cần gặp anh Sơn, bạn nhấn Flash trên điện thoại và nhấn 107, sau đó gác máy xuống]

  Chuyển máy cho người khác máy điện thoại 7730: Khi nghe điện thoại từ bên ngoài, muốn chuyển cho người khác thì bấm Transfer, rồi bấm số nội bộ, rồi gác máy xuống [ví dụ: Bạn nhận cuộc gọi, nói cần gặp chị Đào, bạn nhấn Transfer trên điện thoại và nhấn 106, sau đó gác máy xuống]

  Chuyển máy cho văn phòng khác máy điện thoại 7730: Khách điện thoại đến văn phòng Âu Cơ, muốn gặp nhân viên mà nhân viên đó làm việc tại văn phòng khác thì bấm Transfer, rồi bấm Store, rồi bấm 00 [ví dụ: Tiếp tân bên Âu Cơ nhận cuộc gọi, muốn gặp anh Đạt bên Nguyễn Đình Chiểu, đầu tiên tiếp tân bên Âu Cơ nhấn Transfer, rồi nhấn Store, rồi nhấn 00, rồi gác máy, bên Nguyễn Đình Chiểu đổ chuông, tiếp tân Nguyễn Đình Chiểu bắt máy, rồi nhấn Transfer, rồi nhấn 108, rồi gác máy]

  Các tính năng thường dùng của tổng đài:

  Hẹn giờ đổ chuông :

  Nhân viên muốn hẹn 2h5 chiều nay đổ chuông 1 lần duy nhất thì nhấc máy & nhấn lệnh sau: 76020511#

  Nhân viên muốn hẹn 1h25 chiều hàng ngày đổ chuông thì nhấc máy & nhấn lệnh sau: 76012512#

  Hủy hẹn giờ đổ chuông : 762#

  Xem bình luận

  Sắp xếp