welcome.choixanh.net

Hợp đồng lao động

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 8497 | Cật nhập: 2/21/2014 9:05:26 AM | RSS

CÔNG TY TNHH TIN HỌC TBVP HẠ LONG
TÒA NHÀ MARITIME BANK, PHÒNG 502 & 503
143 - 145 PHAN XÍCH LONG, PHƯỜNG 7, PHÚ NHUẬN
Website: http://www.choixanh.net

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Số: ………….. /20...

Hôm nay, ngày ……………….. , chúng tôi gồm có:

Bên A: Công ty TNHH tin học thiết bị văn phòng HẠ LONG

Đại diện là:

Ông Phạm Quốc Đạt - Chức vụ: P.Giám Đốc

Địa chỉ:

345/26 Âu Cơ, Phú Trung, Tân Phú, TPHCM

Mã số thuế:

0306232600

Số tài khoản:

72329549 tại Ngân Hàng ACB Chi nhánh Văn Lang

Điện thoại:

08 351 789 78

Fax:

08 3517 2226

Và một bên là

Bên B: …………………………………………………………

CMND:

…………………………………………………………………..

Địa chỉ tạm trú:

…………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:

…………………………………………………………………..

Số tài khoản:

Điện thoại:

…………………………………………………………………..

Email:

…………………………………………………………………..

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết thực hiện đúng những điều khoản sau đây:

ĐIỀU 1: Thời hạn và công việc hợp đồng

- Loại hợp đồng lao động

- Hợp đồng lao động xác định thời hạn: Từ ngày 01 tháng 12 năm 2013 đến ngày 01 tháng 12 năm 2015

- Địa điểm làm việc: Công Ty TNHH Tin Học Thiết Bị Văn Phòng Hạ Long

- Chức danh chuyên môn: Nhân viên phòng kinh doanh

- Công việc phải làm: Thực hiện công việc theo bản mô tả công việc được cập nhật theo từng thời điểm.

ĐIỀU 2: Chế độ làm việc

- Thời giờ làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7 : 8:00-12:00; 13:00-17:00

- Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: Theo quy định của Công ty và yêu cầu của công việc được giao.

ĐIỀU 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động

1. Quyền lợi

- Phương tiện đi lại làm việc: Do người lao động tự túc.

- Làm thêm giờ: tiền làm thêm giờ và phụ cấp ca đêm sẽ được tính trên tiền lương cơ bản.

- Thời gian trả lương: Tạm ứng vào ngày 20 đến 25, thanh toán vào ngày 5 đến 10 của tháng tiếp theo.

- Tiền thưởng: Tùy thuộc vào kết quả kinh doanh hàng năm của công ty và mức độ hoàn thành công viêc, nhiệm vụ của nhân viên. Căn cứ để tính khoản thưởng này sẽ do công ty quyết định tại từng năm chi trả.

- Chế độ nâng lương: Theo quy định của Pháp luật Lao động và Chính sách của công ty tại từng thời điểm.

- Chế độ thăng chức: Theo chính sách của công ty tại từng thời điểm.

- Chế độ đào tạo: Theo yêu cầu và chính sách của công ty tại từng thời điểm.

Thu nhập người lao động:

- Lương cơ bản:

- Hoa hồng:

Thu nhập người lao động gồm lương cơ bản và hoa hồng, đây là cơ sở để tính toán thuế thu nhập của người lao động. Người lao động tự chịu trách nhiệm về thuế thu nhập của mình theo Pháp luật.

Chế độ nghỉ ngơi:

- Nghỉ lễ: Các ngày lễ trong năm theo quy định, bao gồm tết dương lịch (1 ngày), giỗ tổ Hùng Vương (1 ngày), 30-04 (1 ngày), 01-05 (1 ngày), 02-09 (1 ngày), tết nguyên đán (4 ngày)

- Nghỉ phép: 12 ngày trong năm.

- Nghỉ việc riêng: Hết phép năm nghỉ không được tính lương.

Bảo hiểm xã hội và y tế:

+ 20 % Lương cơ bản do công ty trích nộp hàng tháng.

+ 8.5 % Lương cơ bản do người lao động trích nộp hàng tháng.

Những thỏa thuận khác:

- Điều chuyển nhân viên: Căn cứ vào nhu cầu công việc từng thời điểm, công ty có quyền điều chuyển nhân viên giữa các chi nhánh làm việc.

- Người sử dụng lao động sẽ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (nếu có) từ thu nhập hàng tháng / năm của người lao động để nộp cho cơ quan thuế. Hàng năm, người sử dụng lao động sẽ quyết toán thuế thu nhập cá nhân với từng người lao động.

2. Nghĩa vụ

- Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.

- Chấp hành lệnh điều hành sản xuất – kinh doanh, nội quy.

- Bồi thường vi phạm vật chất: Theo quy định của Bộ Luật Lao động và Nội Quy Lao Động của công ty.

ĐIỀU 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

1. Nghĩa vụ

- Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong Hợp đồng lao động.

- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động.

2. Quyền hạn

- Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo Hợp đồng lao động (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc…).

- Tạm hoãn, chấm dứt Hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, và nội quy của công ty.

ĐIỀU 5: Chấm dứt Hợp đồng lao động

Cho mục đích của Điều này “Chấm dứt Hợp đồng lao động” có nghĩa là, hai bên thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng lao động nếu người lao động thự hiện một trong những hành động sau đây:

- Vi phạm nội quy, đã bị cảnh cáo; hoặc

- Ngủ trong giờ làm việc; hoặc

- Đánh bạc hoặc xúi giục (những) người lao động khác đánh bạc tại công ty; hoặc

- Mang theo và / hoặc sử dụng chất nổ.

Ngoài ra, Hợp đồng lao động này sẽ chấm dứt trong những trường hợp quy định trong bộ Luật Lao động và Nội quy của công ty.

ĐIỀU 6: Điều khoản thi hành

- Những vấn đề về Lao động không ghi trong Hợp đồng này thì áp dụng qui định của Nội quy, Pháp Luật lao động.

- Hợp đồng lao động được làm thành hai bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản. Khi hai bên ký kết Phụ lục Hợp đồng lao động thì nội dung của Phụ lục Hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản Hợp đồng lao động này.

- Hợp đồng lao động này làm tại Công Ty TNHH Tin Học Thiết Bị Văn Phòng Hạ Long, 345/26 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, T.p Hồ Chí Minh.

Đại diện bên A

PHẠM QUỐC ĐẠT

Đại diện bên B

(ký, ghi rõ họ tên)