welcome.choixanh.net

Hợp đồng cộng tác viên

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 9592 | Cật nhập: 2/21/2014 9:05:45 AM | RSS

CÔNG TY TNHH TIN HỌC TBVP HẠ LONG
TÒA NHÀ MARITIME BANK, PHÒNG 502 & 503
143 - 145 PHAN XÍCH LONG, PHƯỜNG 7, PHÚ NHUẬN
Website: http://www.choixanh.net

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

HỢP ĐỒNG CỘNG TÁC VIÊN

Số: ………….. /20...

Hôm nay, ngày ……………….. , chúng tôi gồm có:

Bên A: Công ty TNHH tin học thiết bị văn phòng HẠ LONG

Đại diện là:

Ông Phạm Quốc Đạt - Chức vụ: P.Giám Đốc

Địa chỉ:

143 – 145 Phan Xích Long, Phường 7, Phú Nhuận

Mã số thuế:

0306232600

Số tài khoản:

72329549 tại Ngân Hàng ACB Chi nhánh Văn Lang

Điện thoại:

08 351 789 78

Fax:

08 3517 2226

Email:

choixanh@choixanh.net

Server Support:

http://support.choixanh.net/

Bên B: …………………………………………………………

CMND:

…………………………………………………………………..

Địa chỉ tạm trú:

…………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:

…………………………………………………………………..

Điện thoại:

…………………………………………………………………..

Email:

…………………………………………………………………..

Hai bên cùng thống nhất ký hợp đồng hợp tác với các điều kiện và điều khoản như sau:

ĐIỀU 1: Nội dung hợp tác:

Bên B đồng ý thực hiện công việc theo yêu cầu của bên A với chức danh là nhân viên viết bài giới thiệu sản phẩm dịch vụ trên website bên A.

ĐIỀU 2: PHƯƠNG THỨC LÀM VIỆC

1. Địa chỉ làm việc : Bên B chủ động địa điểm làm việc
2. Chức danh công viêc : ........
3. Công việc cụ thể : ............
4. Ngày bắt đầu hợp tác : Ngày ký hợp đồng
5. Chế độ hợp tác :
............

ĐIỀU 3: THANH TOÁN CHI PHÍ, HOA HỒNG

- Vào ngày mùng 5 hàng tháng bên A sẽ thanh toán cho bên B theo phương thức chuyển khoản. Số tài khoản: ..............

ĐIỀU 4: CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

- Hai bên thực hiện đúng nghĩa vụ của mình theo các điều khoản ghi trong Hợp đồng. Khi có bất đồng nảy sinh, hai bên thỏa thuận cùng nhau giải quyết trên tinh thần hợp tác giúp đỡ và phải có biên bản bổ sung Hợp đồng.

- Hợp đồng này được lập thành 02 bản, các bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản, làm căn cứ để thực hiện hợp đồng.

- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại diện bên A

PHẠM QUỐC ĐẠT

Đại diện bên B