welcome.choixanh.net

Chính sách hỗ trợ nhân viên giới thiệu ứng viên

[ Điểm đánh giá5/5 ]2 người đã bình chọn
Đã xem: 8963 | Cật nhập lần cuối: 3/23/2023 4:49:34 AM | RSS

GIỚI THIỆU ỨNG VIÊN TIỀM NĂNG

1. Giới thiệu tổng quan:

Trong quá trình phát triển, công ty luôn tìm kiếm những người có khả năng làm việc và cộng tác lâu dài. Tuy nhiên, nguồn tuyển dụng của công ty là hữu hạn và thông thường tốn rất nhiều chi phí.

Công ty xây dựng chính sách này nhằm khuyến khích nhân viên giới thiệu hoặc tìm kiếm những ứng viên tiềm năng có thể làm việc và cộng tác lâu dài với công ty.

2. Phần thưởng:

  • Nhân viên chỉ cần giới thiệu ứng viên, việc phỏng vấn do công ty sắp xếp và quy định.
  • Nhân viên giới thiệu và ứng viên phỏng vấn, đồng ý thử việc trong vòng 15 ngày: thưởng 300.000 VNĐ cho vị trí kinh doanh, 500.000 VNĐ cho vị trí gián tiếp.
  • Ứng viên làm việc được 3 tháng, phần thưởng như sau:
    • Ứng viên làm việc gián tiếp: phần thưởng cho ngưới giới thiệu tuyển dụng 20% tháng lương của ứng viên khi tuyển dụng vào. (1 lần duy nhất)
    • Ứng viên làm việc cho phòng kinh doanh, người mới được tuyển vào sẽ do người giới thiệu quản lý, phần thưởng cho người quản lý là 5% hoa hồng từ doanh số của nhân viên kinh doanh(hàng tháng). Nếu người giới thiệu không phải là nhân viên kinh doanh, phần thưởng cho người giới thiệu là 30% lương tháng của ứng viên.(1 lần duy nhất)

3. Phạm vi áp dụng:

Tất cả các nhân viên còn làm việc cho công ty.

Trường hợp người giới thiệu nghỉ việc trước khi ứng viên làm việc được 03 tháng, người giới thiệu không được phần thưởng sau 3 tháng làm việc của ứng viên.

Xem bình luận

Sắp xếp