welcome.choixanh.net

Cấu hình điện thoại IP để thực hiện cuộc gọi

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 1277 | Cật nhập: 11/30/2023 5:43:33 AM | RSS

Bước 1: mở cài đặt điện thoại, chọn cài đặt Kết nối, có mục cài đặt kết nối khác

Cấu hình điện thoại IP để thực hiện cuộc gọi

Cấu hình điện thoại IP để thực hiện cuộc gọi

Sau đó click vào biểu tượng VPN

Bước 2: Chọn thêm VPN và nhập thông tin như sau

Cấu hình điện thoại IP để thực hiện cuộc gọi

Cấu hình điện thoại IP để thực hiện cuộc gọi

Lưu ý: User và mật khẩu tại bước 2 mỗi nhân viên sẽ khác nhau

Kết quả: Đã kết nối chỗ VPN.Auco mà chúng ta vừa tạo

Cấu hình điện thoại IP để thực hiện cuộc gọi

Bước 3: Mở CH Play, tìm app tên là GS Wave và tiến hành cài đặt

Cấu hình điện thoại IP để thực hiện cuộc gọi

Bước 4 : Khởi động ứng dụng có màn hình như sau

Cấu hình điện thoại IP để thực hiện cuộc gọi

Click vào Setting

Cấu hình điện thoại IP để thực hiện cuộc gọi

Click Account Setting, click dấu + góc phải để thêm mới 1 Account, chọn SIP Account

Cấu hình điện thoại IP để thực hiện cuộc gọi

Bước 5: Nhập thông tin cấu hình như hình

Cấu hình điện thoại IP để thực hiện cuộc gọi

Cuối cùng click vào dấu check góc trên bên phải để hoàn thành

Xem bình luận

Sắp xếp